Storkökstillverkarna ab

VI VET VAR SPISEN SKA STÅ

STT - STORKÖKSTILLVERKARNA AB har som affärsidé att tillhandahålla marknadens bästa produkter för industriell och professionell matlagning. Vi vänder oss i huvudsak till svensk byggindustri.
Vi ska vägleda Kunden genom den komplexa process som storköksentreprenader ofta förorsakar, allt för att ge maximal kundnytta. Genom att ständigt förbättra oss med stor kunskapsåterföring ska vi förbli en av Sveriges ledande storköksentreprenörer.

STT - STORKÖKSTILLVERKARNA AB har stor erfarenhet av att genomföra köksentreprenader där höga krav ställs på samordning och engagemang. En leverans från oss ger er bl.a. följande fördelar och trygghet.


- Vi representerar marknadens mest kända tillverkare av kvalitetsprodukter inom storkök såsom.

- Vi har stor erfarenhet att genomföra köksentreprenader där höga krav ställs på samordning, engagemang samt miljö & kvalitetssäkring genom hela projektet.

- Vi erbjuder ”projektbokad” specialtransport av gods till arbetsplatsen. Konsolidering av allt gods sker hos vår kontrakterade speditör som garanterar att det kompletta köket blir levererat vid överenskommen tidpunkt. Godset levereras oemballerat för att minimera hanteringen av emballage på arbetsplatsen.

- Vi har en stabil ekonomi (Soliditet AA) vilket ger Er en trygghet även långt efter att entreprenaden är genomförd.

Kontakta företaget