Food Safety AB

Vi erbjuder Dig och Ditt företag lösningar för att bemöta krav på kontroll av livsmedel. Assistans och konsulthjälp med implementering av HACCP- baserade program för egenkontroll, utbildning av personal, hygieninspektioner, provtagningar, leverantörsbedömningar samt verifieringar av befintliga program, förberedande åtgärder och arbete inför ISO- och BRC- certifiering

Historik
Food Safety AB är ett konsultföretag, specialiserat på frågor som berör livsmedelshantering och produktsäkerhet i livsmedelsindustrin.

Från att från början ha varit ett litet företag har Food Safety vuxit till ett erkänt kunskapsföretag som idag samarbetar med några av Sveriges största livsmedelsproducenter, butikskedjor, bagerier och restauranger. Vi står som kunskapsleverantörer till bland annat Axfood, Sveriges Bagare och Konditorer (SBK), Sveriges kommuner och landsting, restaurang- och köttbranschen.

Företagsvärde
Vårt största företagsvärde är NI – våra kunder. Med kunden i fokus har vi arbetat under flera år för att anpassa tjänster och skräddarsy lösningar till varje enskilt kundbehov.

Personal och kunskap
Vår personal är Food Safety AB´s största tillgång och vi värderar högst våra konsulters personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, ödmjukhet, och ett glatt sinne. Alla våra konsulter har genomgått högskoleutbildning inom livsmedel och kvalitetssystem. Genom att vara närvarande i produktionen och i kvalitetsarbetet på olika företag erhåller våra konsulter en bred kunskap och erfarenhet som sedan utgör grunden för ett bra utbildningskoncept.

Hygienavtal
Ibland är tempot högt: mat ska ut, kunder väntar, utrustning krånglar, personalen har inte rätt kunskaper… och tiden rinner iväg.

Vi kan erbjuda Dig en helhetslösning för en säker produkthantering med jämn kvalitet hela tiden. Genom förebyggande kvalitetsarbete förhindras produktfel och reklamationer, att utrustning går sönder, felaktig livsmedelshantering av personalen och därmed förbättras också lönsamheten för Din verksamhet.

Genom att ingå ett hygienavtal med Food Safety AB erbjuds Du:
• specifikt utbildade konsulter att tillgå
• snabb och effektiv hjälp när Du behöver det som mest
• skräddarsydda lösningar för Din verksamhet inom egenkontroll
• provtagningar av alla slag
• regelbundna hygienronder med vår konsult
• handdator som Du kan använda vid dagliga mätningar för egenkontroll
• dokumentationshantering i en databas
• utbildning av Din personal efter behov
• utmärkt service, en egen konsult och bra priser

Kontakta oss för ett avtalsförslag som skräddarsys för just Dig och Din verksamhet.

Hjärtligt välkomna till Food Safety AB!

0730215844

www.foodsafety.se

Kontakta företaget