Bananflugefällan

Har du problem med fruktflugor?
Ökad medeltemperatur och större konsumtion av frukt, mat och dryck har gett bananflugorna förlängd säsong för sin uppkomst och äggläggning. Idag sker bekämpning med hjälp av farliga sprayer som är skadliga för såväl människor, djur och vattenlevande organismer.

Med den utgångspunkten har vi utvecklat en lösning fri från giftiga ämnen som inte innehåller miljögifter eller kemiska bekämpningsmedel. Bananflugefällan är lämplig i alla inomhusmiljöer.

Kontakta företaget