Alba Handels

Sedan 1931 erbjuder vi restauranger, bagerier & caféer egenproducerade produkter såsom margarin, oljor, majonnäs, tomatprodukter m.m. Utöver det vi själva producerar, erbjuder vi ett sortiment av handelsprodukter av bästa kvalitet.

Alba service
Vår unika service innebär att:
1 Din Albasäljare kommer på överenskommen dag utan förbeställning
2 Albasäljaren går igenom ditt lager åt dig och föreslår en order
3 Albasäljaren hämtar varorna i bilen
4 Albasäljaren sätter in varorna på önskad plats.
5 Saken är klar!


Egen produktion sedan 1931
Över 90% av det vi säljer producerar vi själva. De bästa råvarorna i kombination med vår långa erfarenhet gör att vi kan erbjuda en jämn och säker produktionskvalitet.

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
Vi har ett eget sammansatt ledningssystem, innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö och säkerställer därigenom kontinuerliga insatser för att säkra
och utveckla process, produkter, tjänster, hälsa och säkerhet samt minska den miljöpåverkan som verksamheten ger eller riskerar att ge upphov till.
Vi strävar efter att kunder, medarbetare och övriga intressenter både ska uppleva och konstatera
att vi producerar och levererar produkter och tjänster av hög kvalitet.

046-205650

www.alba.se

Kontakta företaget