Storköksbyrån i Stockholm AB

STORKÖKSBYRÅN i Stockholm AB är ett konsultföretag specialiserat på restauranger och storkök.

Vi erbjuder tjänster som omfattar utredningar, kalkyler, projektering och besiktningar från idé till uppföljning av den driftsatta verksamheten.

STORKÖKSBYRÅNS ambition skall vara att skapa bra logistik och en harmonisk lösning med innovativa och flexibla förslag.
Våra förslag skall uppfylla dagens krav på god livsmedelshygien, sund arbetsmiljö och bra miljötänkande.

08 - 642 51 00

www.storkoksbyran.se

Kontakta företaget