AK Techotel - Hotellsystem

Uppnå ökad arbetsglädje med Techotel Picasso?

● Funktionerna ligger alltid lättillgängliga där de behövs.
● Bekräftelser och säljbrev skapas automatiskt från bokningen direkt in i Outlook och Word med ett klick på musen.
● Lättöverskådliga arrangemangslistor, notor och fakturor skrivs ut automatiskt.


----------------------------------------------------------------------
Grundutbildning vid installation av våra system
----------------------------------------------------------------------

Utbildning är en naturlig del av installationen, och avtalas individuellt med användarna. En av våra utbildare är med på hotellet och går tillsammans med ledningen och ansvariga personer igenom verksamhetens arbetssätt. Utbildaren vägleder hur systemet ska sättas upp och användas på bästa sätt, guidar genom inmatning av data och är slutligen med vid systemstarten.

Vi följer gärna upp ett par månader efteråt och står till tjänst för alla tänkbara frågor som uppstått.

08-506 614 00

www.techotel.se

Kontakta företaget