Perfect Match Interior AB

Perfect Match Interior är ett dynamiskt och initiativrikt specialistföretag då det gäller hotellrumsinredning.

PMI är ett av få företag i Sverige som erbjuder inredning av hotellrum, allt ifrån enstaka detaljer till totalentreprenad.

Vi 3D illustrerar våra erbjudanden. Dessa animeringar ersätter ofta behovet av kostsamma och tidskrävande provrum.
Vi tillverkar inredning med intressanta tekniska lösningar.

Vi inreder rum som:
● Möter konsumentens högt ställda krav på trivsel, komfort och ergonomi.
● Förenklar städpersonalens arbete, spar tid och kostnad.
● Gör hotellrummen till en god affär för hotellets ägare.

Finansiering.
Perfect Match Interior erbjuder leasing finansiering, både
gällande bygg/renovering och inredning/projektering.

Vårt kreativa centrum finns i Långviksmon, 50 km utanför Örnsköldsvik i Västernorrlands län.

Våra arbeten utförs med egen och kontrakterad personal, arkitekter, designers, inredare och illustratörer.

Vi samarbetar med ett stort antal träförädlare och hantverksföretag –alla med mycket hög ambitionsnivå och kompetens.

Företaget ägs av Stegbo Möbler AB, tillsammans med Västernorrlandsfonden AB och Saminvest AB.

0662 512 140

www.pmiab.se

Kontakta företaget