Svensk Livsmedelskvalité AB

Vi har sedan starten 2005 hjälpt många olika typer av verksamheter över hela landet att uppfylla lagstiftningens krav och att arbeta på ett livsmedelshygieniskt säkert sätt. Detta har vi åstadkommit genom att ta fram verksamhetsanpassade egenkontrollprogram, utbilda personalen och ge råd och stöd för det praktiska arbetet.


Vi vänder oss bl a till följande verksamheter:
- Olika typer av restaurangverksamheter – allt från stora à la carte- restauranger till små caféer och grillkiosker
- Konferensanläggningar
- Omsorgskök och hemtjänst
- Livsmedelsbutiker
- Ideella verksamheter
- Primärproduktion
- Restaurangskolor, högskolor och fortbildning av livsmedelsinspektörer

Kontakta oss redan idag!
Vi är verksamma över hela landet – med kärnan av verksamheten i Uppsala där du når oss på telefon: 018-248180

Kontakta företaget