eSmiley

eSmiley är ett företag med 6 års erfarenhet av att erbjuda ett tillförlitligt elektroniskt system för egenkontroll.
Vi har kontor i både Danmark och Sverige. Förutom elektronisk egenkontroll gör eSmiley online kurs i livsmedelshygien.

Kontakta företaget