HB Livsmedel & Hygienkonsultation

Har du tidsbrist eller dålig kunskap om egenkontrollen, egentillsynen och kvalitetsplanering, produktansvarslagen, personalhygien, etc?

UTBILDNING I LIVSMEDELSHYGIEN.
Vi kommer till er....vårt koncept. Kursen är på ett tillfälle 8-9 timmar.

Dags att boka er utbildning för år 2009.
Kursen följer den kursplan som utarbetats av (SLV) Livsmedelsverket och (SAMS) Samarbetsgruppen i storhushållsfrågor.

Kurs: SÄKRA KÖK GER NÖJDA GÄSTER.
Vårt koncept fungerar så att vi kommer till er.

KURSPLAN:
• EU:s nya hygien lagstiftning för 2006
• Egenkontrollen med HACCP
• Kritiska punkter i köket
• Ansvar
• Spårbarhet
• Personlig hygien
• Matförgiftningar
• Smitta, m.m.

Kursen är på 8-9 timmar heldag.
Kurslitteratur är vår bok "Säkra kök ger nöjda gäster".
Diplom efter godkänd examination/prov.

Utbildare/Konsulter/Samarbetspartner hos oss är;
• Kerstin Fagerlund, Vallentuna, dietist, yrkeslärare, ekonomiföreståndare.
• Erik Lidgren livsmedelsingenjör.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Glöm inte att beställa den nya boken i Livsmedelshygien och storhushåll!
HB. Livsmedel och Hygienkonsultation i Lund, kom i slutet av mars år 2007 ut med en handbok i Livsmedelshygien för restaurang och storhushåll, samt bageri!
Ring oss för att göra din beställning: 046-15 08 20

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

0-15 08 20

www.matlagare.se

Kontakta företaget