Grace Organic

Vi har utvecklat tillsammans med våra partners ett komplett lönsamt system för hantering av matavfall som omfattar alla steg inom hanteringen av livsmedel.

Matsvinnet står idag för ca 35-40% av all livsmedelsproduktion. EU och FN har satt som mål att minska matsvinnet genom hela livsmedelskedjan med 20% till 2015. Vår marknad är således matproducenter och dagligvaruhandel.

Vi har utvecklat avancerade mätmetoder för att på plats minska matsvinnet genom att uppmärksamma personalen om att det är pengar som slängs.
Vårt system fungerar som en kassaapparat vid soptunnan.

Genom vårt system och metod minskar man matsvinnet med 4-12 % med kort payoff.
Vinsten med att reducera matsvinnet är stor, både miljömässigt och ekonomiskt. För att uppnå miljövänlig och lönsam köksdrift är det viktigt att ställa upp goda och realistiska mål och sörja för att arbetet med att förebygga och reducera matsvinn är välorganiserat.

Matsvinn återfinns i hela livsmedelskedjan vilken innefattar primärproduktion, livsmedelsindustri, grossister, butiker, storkök, restauranger och hushåll. 2011 genomfördes beräkningar av nyttan att minska matavfallet med 20 procent i hela kedjan exklusive primärproduktionen baserade på avfallsstatistik från EUROSTAT (Naturvårdsverket, 2011).

Om målet är att minska matavfallet med 20 procent till år 2015 i Sverige ska drygt 200 000 ton matavfall per år inte uppstå, beräknat totalt över hela livsmedelskedjan. Vårt system skall hjälpa till att uppnå denna nytta och det finns idag varken standard eller verktyg som kan hjälpa till med detta arbete. Vårt system är i världsklass och efterfrågan därför stor.

Resultat:
Minskat matsvinn, elförbrukning, CO2 -utsläpp samt ökad vinst för livsmedelsaktörerna och ökat CSR-värde.

0708 57 57 87

Kontakta företaget