KontaktTelefon:
0708 - 32 41 44

Hemsida:
www.goliat.se

Goliats Konsult


Restaurangägare, vad behöver du hjälp med?

Kurs för kunskapsprovet - tillståndskurs
För att på bästa sätt erhålla de kunskaper som behövs finns en tvådagars kurs. I kursen går vi igenom det som behövs för att klara kunskapsprovet.

Kunskapsprovet
Provet görs hos den kommun där man söker serveringstillstånd. Oavsett i vilken kommun man gör provet så är det Folkhälso-institutets prov man genomgår. Det är även Folkhälsoinstitutet som rättar provet och talar om för kommunen om du har klarat provet.

Hjälp att klara provet
Du kanske bara vill ha hjälp att klara provet.

Hjälp hela vägen, från start till mål
Vill du ha hjälp från start till mål, ansökan om serveringstillstånd fram till kommunens beslut?

Vad händer om du inte klarar provet
Klarar man inte provet så får man betala ny ansökningsavgift vilket även leder till att det tar längre tid.

Problem med serveringstillståndet
Har du fått ett brev från någon myndighet som ska besvaras behöver du kanske hjälp. Det kan vara från kommunen/ tillståndsmyndigheten eller kanske från Skatteverket.

Goliats Konsult – specialiserad på alkohollagen
Goliats Konsult är specialiserad på alkohollagen, servering av alkohol på restaurang och ansökan om serveringstillstånd.

Sedan starten 1998 har ett stort antal krögare fått hjälp med ansökan om alkohol och den kunskap som behövs för att få ett serveringstillstånd.

Före 1998 arbetat som handläggare/byrådirektör i Stockholms stad och på Länsstyrelsen i Stockholms län med ansökningar av serveringstillstånd under tillsammans 15 år.

Kontakta företaget