Wallins Mat Sverige AB

Som företagskund kan du välja att handla du direkt från oss eller via grossister där flera av våra produkter finns tillgängliga.
Här har du en lista på de grossister vi arbetar med – kontakta någon av dem direkt eller hör av dig till oss:
· Svensk Cater
· Mårdskog & Lindkvist
· Menigo
· Kobia
· MP-Svenska AB
· Keges Grosshandel
· Martin & Servera (i dagsläget enbart kundspecifika produkter)
Du hittar information om alla våra standardprodukter på sidorna Helens Glutenfria och Familjen Wallins Mat.

019 - 31 43 00

www.wallinsmat.se

Kontakta företaget